NOX Network donerer 760.000 kr til Familier med Kræftramte Børn


NOX Network har indsamlet 760.000 kr til Familier med Kræftramte Børn.
Danmarks største diskoteksnetværk, NOX Network har deltaget i NOVA FMs Superinvestorkonkurrence, hvor 6 vækstvirksomheder i små 3 uger, har dystet om at indsamle flest penge til Familier med Kræftramte Børn (FMKB)

NOX Network vandt konkurrencen og havde fornøjelsen af, med det højest indsamlede beløb, at donere 760.000 kr. til det gode formål, og dermed hjælpe Familier med Kræftramte Børn.
Rasmus Elsnab og Mads Lorenzen fra NOX Network overrakte checken til FMKB hos NOVA FM.

Michael Schrøder fra NOX Network siger: -For os har det været naturligt at deltage i konkurrencen om at donere flest penge til det gode formål. Vi har et rigtig godt professionelt samarbejde mellem diskotekerne i NOX Network. Derfor glæder det os også, at vi sammen har kunnet bidrage positivt med i alt 760.000 kr. til et godt formål som at hjælpe familier med kræftramte børn – altså familier, der har mere end rigeligt at kæmpe med til daglig.
Velkommen til NOX Network, Danmarks største diskoteksnetværk.

Crazy Daisy startede i 1992 som en kæde, der hurtigt voksede til 15 diskoteker på 5 år.
Fra 1997 - 2004 var bl.a. Crazy Daisy og Buddy Holly kun et fælles navn og udtryk for et spredt samarbejde blandt ca. 50 individuelle diskoteker.

Stadig større krav om udvikling og altid at være 100 % professionelle, kreative og innovative, har betydet en gentænkning af hele den frivillige organisation - Nye tider kræver nye metoder!
Derfor valgte ALLE 50 diskoteker efter 7 års decentral styring valgt at gå sammen i et fælles samarbejde, NOX Network.

Formålet med samarbejdet er at styrke fællesskabet og skabe en unik samarbejdende kæde med central styring på væsentlige hovedområder. Et samarbejde, som, modsat tidligere, er fuldstændigt forpligtende for de diskoteker, der er med i det.

Samarbejdet blev etableret i efteråret 2004.
Der er valgt en bestyrelse, som har ansat Michael Schrøder som direktør for hele NOX Network.

Samarbejdet koncentrerer sig omkring nedenstående områder, hvor der bliver arbejdet med et intenst udviklingsprogram, som stiller høje krav til hvert diskotek.
- Leverandørsamarbejde
- Personaleudvikling
- Lederudvikling
- Ansvarlighedsprogram
- Vidensdeling

I praksis betyder det, at tiltag indenfor disse områder besluttes centralt.
Det betyder altså, at der nu kun er ét sted at henvende sig og, at man som samarbejdspartner kan være sikker på, at aftaler vil blive implementeret og fulgt på alle diskotekerne. I praksis en stor forandring i forhold til tidligere!

Ligeledes har alle diskotekerne nu ét ansigt udadtil. Vi kan som kæde forholde os til centrale spørgsmål og kan som Danmarks suverænt største kæde lægge en stor tyngde bag vores meninger. Vi har et ansvar som restaurationskæde og en holdning, som vi vil gøre gældende i de relevante debatter!

Skulle du have yderligere spørgsmål vedrørende NOX Network, er du meget velkommen til at kontakte os:

Michael Schrøder
Direktør
Mobil: 4080 1000
Mail: ms@noxnetwork.dk
NOX Network ApS  |   Friis Hansens Vej 5  |   7100  Vejle  |   7586 3750   |   ms@noxnetwork.dk